יהודה לייב ביאלר

יהודה לייב ביאלר (1896-1976) נולד בורשה, פולין, כבן למשפחה של תלמידי חכמים וחסידים. למד בישיבות וקיבל השכלה כללית.
משנת תרע"ט (1919) היה חבר בתנועת המזרחי והשתתף כציר בוועידות ובקונגרסים ציוניים בשם התנועה. משנת 1928 היה חבר בוועד המרכזי של תנועת המזרחי בפולין.
בנובמבר 1939 נמלט מידי הגרמנים והגיע לאוקראינה .
באביב 1946 חזר לורשה וראה שמלבד בנו וביתו שנשארו בחיים- כל בני משפחתו נספו בשואה.
לאחר חזרתו לוורשה כתב את הקינה: "אלי אלי נפשי בכי"
בין השנים 1946-1949 היה חבר בוועד המנהל של איגוד הקהילות, ובין יתר תפקידיו שימש פטרון על בתי ילדים שניצלו מן השואה, וניהל מפעלי תרבות, ספריות ותערוכות.
יחד עם הוועד המרכזי ליהודי פולין, אסף ספרים שנשארו לפליטה והעביר אותם לספריה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים.
באתה תקופה נבחר ליושב ראש הוועד המשותף של איגוד הקהילות והוועד המרכזי ליהודי פולין. גופים אלו עסקו בשיקום המוסדות היהודיים , בתי כנסת, בתי קברות וכדומה, וכן ערכו תערוכות אמנות ותרבות יהודית.

ביולי 1949 עלה יהודה לייב ביאלר ארצה, ונתמנה לתפקיד מנהל המחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות בירושלים.
מר ביאלר הקים את המוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה והיה מנהלו הראשון.
משנת 1956 שימש חבר בוועד המנהל של "יד ושם". כמו כן היה חבר בהנהלת המוזיאון הלאומי "בצלאל" וחבר בהנהלת איגוד המוזיאונים.

בין פרסומיו:
"נרות כבויים", שירים ביידיש, פריז, תש"ט
"אשדות ימים", שירים, ירושלים, תשי"ז
"מן הגנזים א'" ביבליוגרפיה של כתבי יד עתיקים עבריים, תשכ"ז (1967), ירושלים.
"מן הגנזים ב'" ביבליוגרפיה של כתבי יד עבריים עתיקים, תשכ"ט (1969), ירושלים.
"מן הגנזים ג'" ביבליוגרפיה של כתבי יד עבריים עתיקים, תשל"ה (1974), ירושלים.