תערוכות עבר

בצוותא

ה''צוות'' וה''תא'': תפילה ורוח בפרט ובקהילה
תערוכה זו מציגה את עולם התפילה, הלימוד והרוח בדת היהודית, כפי שהם משתקפים בתפילת היחיד ובתפילת הרבים.

תפילה, קריאה ולימוד תורה ב''תא'' האישי של היחיד, אל מול תפילת ה''צוות'', המניין והקהילה- ה''צוותא'' של עולם הרוח של היהדות.
כל אלו נוכחים בתערוכה: תלמיד חכם המעמיק בלימודו, החזן המתעטף בטלית בתפילתו, הנער המניח תפילין, האישה בתפילתה האישית ועוד, למול המפגש הקהילתי עם ספר התורה ועיטוריו, הקריאה בתורה, הלימוד המשותף, התפילה במניין ועוד.
בתוך מכלול אוסף החפצים של מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע''ש וולפסון, תערוכת ''בצוותא'' מאפשרת מבט לעולם יהודי בחיי הפרט והקהילה, ולגעגועים ולכיסופים אליו לאורך הדורות.